2014. március 31., hétfő

Ave Maria - Angyali üdvözlet...
Március 25-én volt Gyümölcsoltó Boldogasszony napja , amikor a közösség Jézus fogantatását ünnepli.

A katolikus egyház ezen a napon emlékezik az "angyali üdvözletre", vagyis arra a bibliai történetre, hogy Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét:

 „… az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: - Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 
(Lukács 1, 26-27)

Az ünnep kialakulásában fontos szerepet játszott Jakab ősevangéliuma, amely azt hirdeti, hogy világ teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála ugyan azon a napon március 25-én történt. Az ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus születésének napját december 25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és így március 25-e jött ki. 624 óta van tudomásunk Jézus fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat helyesnek ítélte ünneplését.

Szergiusz pápa honosította meg, latin elnevezése: Annuntiatio Domini lett.
 Magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását ezekben a napokban szokták végezni a gazdák.


Salutatio Angelica, az Üdvözlégy, teljes nevén „Angyali üdvözlet”, egyike a keresztény, katolikus és ortodox hívők legfontosabb imáinak. Másik ismert címe: Ave Maria (a latin kezdőszavak alapján). Fontos része a rózsafüzér imáinak. A szöveg bibliai idézeteket ötvöz egybe; ma ismert formájába a középkorban öntötték. Az első részmondat maga az angyali üdvözlet, a második Erzsébet üdvözlése; az imádság másik fele az egyház által hozzáfűzött esedezés (több szövegváltozat közül 1568-ban V. Piusz pápa vette fel a breviáriumba a napjainkban is imádkozott formát).

Az ima kiindulópontja az az újszövetségi történet, amikor Gábor főangyal közli Szűz Máriával a Jézus fogantatásáról szóló hírt (ez az esemény nem azonos a szeplőtelen fogantatással!), majd amikor ezután Mária meglátogatja rokonát, Erzsébetet. Mindkét történetet Lukács evangéliuma meséli el részletesen (Lukács 1,28-42).      

    Üdvözlégy Mária, malaszttal (kegyelemmel) teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
 és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.


Az ima latin szövegét számos zeneszerző is feldolgozta Ave Maria néven, többek közt Orlande de Lassus, Palestrina, Josquin des Prez, Gounod, Verdi, Marchesi, Anton Bruckner, Liszt Ferenc és Antonín Dvořák, azonkívül Franz Schubert Ellens dritter Gesang című művére is gyakran így hivatkoznak, bár annak csak az első két szava „Ave Maria”, a továbbiakban független az imától. ( Wikipédia)Íme, az AVE MARIA  kétféle feldolgozásban. 


Maria Callas gyönyörű hangja utánozhatatlan!!!!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése