2017. február 24., péntek

A pacsirta...Lassan közeledik a tavasz, hiszen már a mezei pacsirták is visszajöttek.
A mezei pacsirta  pusztáink legjellegzetesebb madara ilyenkor, február közepén  keresi költőhelyét. A többi pacsirtához hasonlóan a pár a talajon alakítja ki fészkét, gödrökben, állatnyomokban, talajrepedésekben, amit a tojó aztán apró növényekkel bélel ki
A fiókákat mindkét szülő gondozza, de arra gondosan ügyelnek, hogy rovarokkal a szájukban sose a fészek peremén landoljanak, hanem mindig kicsit távolabb, a ragadozók megtévesztésére.

Verébnagyságú. Háta barna, fehéren szegélyezett, hasa fehér, mellén barna hosszas foltokkal. Lépkedve jár. Hossza 18 cm, szárnyhossza 10 cm, farkhossza 7 cm. Kellemes dalát hallatja már februárban, egész októberig folyton dallal üdvözli a napfelkeltét. Kétszer, háromszor is költ egy évben. A hím jellegzetes énekét a territórium felett magasra emelkedve, a levegőben hallatja. 4-5 sárgásbarnán pettyezett tojást rak, a tojó kb. két hétig kotlik, a fiókák már 10 napos korukban elhagyják a talajra épített fészket. Hasznos madár rovarokkal, pókokkal táplálkozik. Februártól novemberig tartózkodik nálunk. Dél-Európában telel.

Kattints rá! 


A mezei pacsirta
 éneke ihlette
 Percy Bysshe Shelley:  Egy mezei pacsirtához (To a Skylark) című költeményét.

 Percy Bysshe Shelley 

(Horsham, 1792. augusztus 4. – Lerici, 1822. július 8.
Byron és John Keats mellett ő volt az angol romantikus költészet legjelentősebb képviselője.)


Percy Bysshe Shelley

 Egy mezei pacsirtához


Köszöntelek, víg szellem!
Nem is vagy te madár,
ki fönn a messze mennyen
lágyan dalolva jár
s csorog a szivedből az édes dallam-ár.

Pályádnak íve felnő
a mennyekig, égre kelsz,
akár a tűzi felhő:
a mély kéken kerengsz,
dalolva röppensz és röppenve énekelsz

Az áldozó aranyban,
az alkonyi ködön,
szállsz a felhőkbe halkan,
öröktől-örökön,
mint fiatal, vidám, testnélküli öröm.

A bíbor is merőben
halvány röptöd felett:
mint csillag a verőben
alig-alig remeg,
oly láthatatlan vagy, s halljuk vad éneked,

mely éles, mint ezüsttől
nyilas, virradati ég,
mikor lámpája füstöl
fehér hajnalba rég,
s érezzük, itt a nap, de alig látni még.

Trillád, a drága lárma
egyet-földet betölt,
akár a hold, hogy árva
felhőn remeg s a zöld
özönbe fürödik a táj, az ég, a föld.

Ki vagy te, én madárkám,
mi vagy, kedveske, mi?
Nem szebbek a szivárvány
villámló gyöngyei,
mint a te éneked csillámló gyöngyei.

Olyan vagy, mint a poéta,
ki elbújt valahol,
a föld körötte néma,
s merész-új szava szól,
azután az egész világ vele dalol:

mint ó kastély-toronyba
nagyúri, méla lány,
ki gyötrődik szorongva,
vágyaktól halavány,
s egyszerre csak dallal könnyít a bánatán:

mint fénybogár a tarló
harmatkönnyes gyepén,
mely szétveti aranyló
szikráit könnyedén
s fű és virág között remeg a szende fény:

mint rózsa, mely a lombba
édes-nyugodtan él,
s egyszerre letarolja
a forró déli szél,
és illatától a vad rabló elalél:

szép a tavaszi zápor,
a kikeleti ág,
a langy eső zajától
fölébredő virág,
de vidorabb, tisztább a te friss muzsikád.

Mondd el, madárka, lélek,
mért ujjongsz annyiszor:
boldogság nincs itt mélyebb,
a szerelem, a bor
nem ád oly mély gyönyört, mint mi torkodba
forr.

Ó lakodalmi kar-dal,
éneklő diadal,
ki is verseng e dallal,
oly édes, fiatal,
hiába itt a harc, meddő a diadal.

Micsoda ez az ihlet,
mi adja ezt a színt?
A rét, a víz, a szirtek?
Milyen táj képe int?
Szeretsz-e? vagy sohasem ismerted a kínt?

Vad örömödbe lanyha
ábránd sosem vegyül,
se fáradság unalma,
mely a lélekbe gyűl:
a tiszta szerelem nevet rád, szent kegyül.

Te tudva s öntudatlan
látod, hogy mit müvel
a halál, s igazabban,
mint e sok porhüvely,
és mégis énekelsz, kristályos derüvel.

Mi ide-oda nézünk,
sírunk azért, mi nincs,
őszinte nevetésünk
sötét kapun kilincs,
fanyar méz a dalunk, és fáj az is, mi kincs.

De ha itt sose lenne
gőg, jaj meg gyűlölet,
és nem könnyezne rendre
az ifjú és öreg,
akkor se érhetnők utól az örömed.

Szebb ez, miként a lázadt,
hullámzatos zene
és mint a könyv, a lázak
tudásával tele,
te földet megvető, poéták mestere.

Tanítsd örömre félholt
szivem, vidám menád,
adj zengő, égi tébolyt
és részeg citerát,
s rám úgy figyel a föld, mint mostan én reád.

( Kosztolányi Dezső fordítása )
És a híres Pacsirta: a  román zeneirodalom egyik leghíresebb darabja.
Szerzője a bukaresti cigány zeneszerző és hegedű virtuóz, Grigoraş Dinicu (1889–1948).

A darab évtizedek óta szerepel

 a 100 Tagú Cigányzenekar műsorán.


2017. február 21., kedd

Lélekébresztőnek...

Reményik Sándor


(Kolozsvár, 1890. augusztus 30. – Kolozsvár, 1941. október 24.)
 költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Reményik a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után – jórészt politikai megfontolásokból – évtizedekre száműzték a magyar irodalomból.


Kattints rá!És a szívem is elhagyott engem

                           
"Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek
számuk sincsen, - utolértek bűneim,
amelyeket végig sem nézhetek, - számosabbak
a fejem hajszálainál, - és a
szívem is elhagyott engem."
                                       Zsoltárok könyve 40. 13


Ez a legnagyobb bűn.
Ez a legszörnyűbb büntetés.
S a legnagyobb nyomorúság is ez:
Elhagyott engem az én szívem is.

Ülök a puszta-homok közepén,
Csügged nehéz fejem.
Ülök, akár a kő,
Lomha, kietlen kő-mozdulatokkal
Tapogatom magam.
Vad-idegenül kutat a kezem
A hely körül,
Hol a szívemnek lenni kellene.

Nincs, nincs.
Elszállt, elillant az évek során.
Őszökkel, tavaszokkal,
Bűnökkel, bajokkal,
Vándormadarakkal.
Nem tudom, kivel, nem tudom, mivel,
Nem tudom, hogyan,
Micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal
Illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el,
Hagyott el engem az én szívem is.

Még néha énekelnék.
Egyszercsak a dal torkomon akad,
Elfagy, kihűl,
Nem érzem szívemet a dal alatt.
Szólnék néha egy símogató szót,
Egyszerűt, tisztát, édest, meleget,
Vigasztalót.
Kimondom: koppan,
Érctelenül, csináltan, hidegen:
Nem szűrhettem által a szívemen.

Magamhoz vonnék néha valakit
Közel, közel,
Közel hozzám a félelmes magányba.
De szegett szárnyként visszahull a két kar,
És visszahull a nagy ölelés vágya,
A kitárt karok félszeg ritmusát
Nem a szív dirigálja.

Indul a kezem irgalomra is,
De nem dobban a mozdulatban semmi,
Csak pénz csillan: koldus kezébe tenni.
Zeng a köszönet: "Ezerannyit adjon..." -
Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon!

És imára is kulcsolom kezem,
Úgy esedezem szívetlenül - szívért,
Szárazon adom Istennek magam,
Hátha reám bocsátja harmatát,
És kinyílik a kőből egy virág.

Mert bajok vettek engemet körül,
És a bajoknak szere-száma nincsen,
És utolértek az én bűneim,
És bűneim beláthatatlanok,
Hajszálaimmal el nem hullanak,
S elhagyott engem az én szívem is.

Nincs, nincs.
Elszállt, elillant az évek során.
Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok,
Gyilkos órák, rabló pillanatok,
Suhanó szárnyú nagy sors-madarak,
Hová vittétek az én szívemet?
Hozzátok vissza az én szívemet, -
Szeretni akarok.Fagyöngyök

Ha könny a gyöngy:
A fagyöngyök az erdők könnyei,
Parányi könnyek, mozdulatlanok,
Fák sudarára fagyott sóhajok,
Az erdő gyöngybefagyott bánata,
Élősködők, mint minden bánat,
Amely az élet ütőerére támad
És lassan, észrevétlen
Felszürcsöli vérét a büszke fáknak.

2017. február 14., kedd

Valentin NapEgyes vélemények szerint az év második hónapjának latin neve, a februm a „ tisztulás szóból ered. Február a decemberi és a januári vigasságokra következő testi és lelki megtisztulás idejének számított. Talán ezért. Őseink elnevezték télutónak, böjtelő és jégbontó havának is.
A magyar népi mondóka a február hónapot a következőképpen jellemzi:


Gyertyaszentelő melege
Sok hó s jégnek előjele,
Gyertyaszentelő hidege
Kora tavasznak előhírnöke.
Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál,
S ha nem talál, akkor bizony csinál.
Ha derűs a Román napja,
Ég áldását bőven adja.Mit is jelent nálunk a Bálint nap
 ( Valentin )?


Kevéssé ismert, hogy a magyarországi németek közt Szent Bálint igen népszerű volt. Templomaikban gyakran ábrázolták. Bálint freskója látható ma is Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetén. A Töttös közelében található Bólyban van az egyetlen Szent Bálint tiszteletére szentelt kápolna Magyarországon.
Cikó központjában régi kereszt áll, két oldalán német öltözetben Szent Vendel hitvalló, a pásztorok védőszentje és Szent Bálint.
Nem csak az ország német, hanem magyar lakói is ismerték az ünnepet. (Ez olvasható az Érdy-kódexben is.) A "nyavalyatörésre" (epilepsziára) hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban úgynevezett bálintkeresztet, vagy más néven frászkeresztet.
A népi hagyomány szerint ha Bálint-napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés. Azt tartották, hogy Bálint-napon választanak párt a verebek, vagy hogy ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok.


Valentin  magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk Bálint napként is szokták emlegetni. Hazánkban a 90-es évektől vált egyre népszerűbbé a szokás, hogy ezen a napon ajándékkal lepjük meg kedvesünket.
 Az idő múlásával ez a nap nemcsak a szerelmesek napja lett, hanem egyszerűen a szereteté is. Így illő minden olyan embert megajándékozni ezen a napon, aki a szívünkhöz közel áll .

 Azt se feledjük el, hogy nemcsak Valentin napkor fontos a szeretet,  a figyelmesség!


Szabó Lőrinc


Semmiért egészenHogy rettenetes, elhiszem,
De így igaz.
Ha szeretsz, életed legyen
Öngyilkosság, vagy majdnem az.
Mit bánom én, hogy a modernek
Vagy a törvény mit követelnek;
Bent maga ura, aki rab
Volt odakint,
Én nem tudok örülni csak
A magam törvénye szerint.

Nem vagy enyém, míg magadé vagy:
Még nem szeretsz.
Míg cserébe a magadénak
Szeretnél, teher is lehetsz.
Alku, ha szent is, alku; nékem
Más kell már: Semmiért Egészen!
Két önzés titkos párbaja
Minden egyéb;
Én többet kérek: azt, hogy a
Sorsomnak alkatrésze légy.

Félek mindenkitől, beteg
S fáradt vagyok;
Kívánlak így is, meglehet,
De a hitem rég elhagyott.
Hogy minden irtózó gyanakvást
Elcsittithass, már nem tudok mást:
Mutasd meg a teljes alázat
És áldozat
Örömét és hogy a világnak
Kedvemért ellentéte vagy.

Mert míg kell csak egy árva perc,
Külön; neked,
Míg magadra gondolni mersz,
Míg sajnálod az életed,
Míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan
Halott és akarattalan:
Addig nem vagy a többieknél
Se jobb, se több,
Addig idegen is lehetnél,
Addig énhozzám nincs közöd.

Kit törvény véd, felebarátnak
Még jó lehet;
Törvényen kívűl, mint az állat,
Olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom,
Ne élj, mikor nem akarom;
Ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
Börtönt ne lásd;
És én majd elvégzem magamban,
Hogy zsarnokságom megbocsásd.2017. február 10., péntek

Lindsey Stirling a " hiphop hegedűs" Budapesten....Lindsey Stirling

(1986. szeptember 21.) amerikai hegedűs, előadóművész és zeneszerző. Megkoreografált hegedűjátékot ad elő élőben és Lindseystomp nevű YouTube csatornáján is, amit 2007-ben hozott létre. 2010-ben negyeddöntős volt az America's Got Talent műsorban, ahol hiphop hegedűs néven emlegették.

Azóta kiadott egy stúdióalbumot a saját nevén, egy középlemezt és számos kislemezt. Számos műfajban játszik a hiphoptól a klasszikuson át a dubstepig. Saját szerzeményein kívül feldolgozásokat is készít más zenészek munkáiról vagy egyéb zeneszámokról.

A kaliforniai Santa Anában született és az arizonai Gilbertben nőtt fel. A utahi Provóba költözött, hogy a Brigham Young University-n tanuljon. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza számára két évig misszionáriusként szolgált New Yorkban.2009-ben tért vissza Provóba, és folytatta tanulmányait. 2012 decemberéig maradt a városban, amikor visszaköltözött szüleivel Arizonába.

Öt évesen, az apja által hallgatott klasszikus zenék hatására kezdett el hegedülni tanulni. 12 évig vett magánleckéket. 16 évesen csatlakozott a Stomp on Melvin négytagú rockegyütteshez a Mesquite Gimnáziumban. A zenekar tagjaként írt egy szólódarabot magának hegedűre, amit sikerrel elő is adott. 2010-ben, 23 évesen negyeddöntős volt az America's Got Talent műsorban, ahol „hiphop hegedűs”-ként jellemezték. A produkciói mind a zsűri, mind a közönség tetszését elnyerték, azonban mikor a negyeddöntőben fokozni kívánta a produkciója táncrészét, lesújtó kritikákat kapott a zsűritől. Stirling úgy döntött, hogy tovább folytatja egyedi előadóstílusa követését, és az interneten reklámozta magát.

Röviddel a fellépést követően Devin Graham (DevinSuperTramp) filmes megkereste, hogy csináljanak közösen YouTube videót. Stirling beleegyezett, és videóklipet forgattak „Spontaneous Me” számához, ami 2011. május 9-én jelent meg. A videó növelte népszerűségét, és ezen felbuzdulva hozzálátott, hogy rendszeresen készítsen videókat. Majdnem összes videóját Graham filmezte, míg Stirling kisebb munkákban segített és asszisztált Graham saját videóinak elkészítésében. YouTube csatornája, az első együttese után elnevezett Lindseystomp ezeknek a fő megjelenési helye. Idővel nagy népszerűségre tett szert, 2014 augusztusában 734 millió összes megtekintéssel és 5,3 millió feliratkozással rendelkezett. A zenéjét játszotta a Pandora, a Spotify, és a Last.FM.  
                    ( Wikipédiából )


Rövidesen fellép Magyarországon is:

Papp László Budapest Sportaréna 2017.február 27.Lindsey Stirling csatornája
2017. február 2., csütörtök

Ma ezt hallgattam...

Ebben a siralmas időben, ami talán lassan-lassan elmúlik majd - persze előttünk van még a február - ezt hallgattam. 
Szerintem gyönyörű zene! 


Ghymes

 Vágyalku

Félnek a szarvasok,
Régi joggal itt vadásznak
farkasok.

Jó reggelt, jó napot!
Száz levágott békejobbot
árulok.

Bölcs-bolondok várjatok,
Érte voltam, s nem vagyok,
Hát visszafordulok.

Mit dadognak századok,
Hadd hibázzak, hagyjatok,
Hát visszafordulok:

Úgy kezdhetnénk,
Hogy válaszolgatnék,
Úgy végeznénk,
Hogy sírva kérdeznék.

Úgy kezdhetnénk,
Hogy válaszolgatnék,
Úgy végeznénk,
Hogy sírva kérdeznék.

Úgy kezdhetnénk,
Hogy válaszolgatnék,
Úgy végeznénk,
Hogy sírva kérdeznék.TÁNC A HÓBAN

Édesem, csak lélegezz,
Mint a túlvilág.
Táncba csalt s most így szuszog,
Szép, de fáj a tánc.

Gyorsul úgyis mindenem,
Mint az ölelés,
Épp a vége egy rövid
Görcsberepülés.

És ezért most tánc -
És ezért most táncolunk,
És ezért most ránc -
És ezért most ráncolunk
Cipőt, szemet - ahogy nevet, s időt.

Jobbra lassan, balra lassan,
Ritmus halkan ring a hajban,
Újra kavarog a -
Végre csikorog a -
Mégis mosolyog a -
Napra hunyorog a -

Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban,
Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban,
Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban.
Tánc.

Édesem, csak lélegezz,
Mint a túlvilág.
Táncba csalt s most így szuszog,
Szép, de fáj a tánc.

Gyorsul úgyis mindenem,
Mint az ölelés,
Épp a vége egy rövid
Görcsberepülés.

És ezért most tánc -
És ezért most táncolunk,
És ezért most ránc -
És ezért most ráncolunk
Cipőt, szemet - ahogy nevet, s időt.

Jobbra lassan, balra lassan,
Ritmus halkan ring a hajban,
Újra kavarog a -
Végre csikorog a -
Mégis mosolyog a -
Napra hunyorog a -

Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban,
Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban,
Tánc a ködben, tánc a jégen,
Tánc a hóban, tánc a fagyban.

Tánc.

Kattints rá!

https://youtu.be/BX177hERahE