2018. március 21., szerda

Felperzselt föld...- könyv


Most olvastam. Aki kicsit is szeretné jobban megismerni a kommunizmus
alantas világát, Lenin tetteit, Sztálin rémuralmát,
 annak ajánlom ezt a könyvet.
Annál is inkább, mert sokan nem ismerik a kommunizmus rémtetteit, áldozatainak számát.


Jörg Baberowski (1961. március 24- én született Radolfzell am Bodensee-ben ) német történész és igazságügyi tudós . 2002 óta a berlini Humboldt Egyetem Kelet-Európa történetének professzora. Baberowski szakértője a Szovjetunió történelmének és a sztálini terrornak .


A berlini professzor könyve nagyszabású történelmi összefoglalás, mely 2014-ben  a Lipcsei Könyvvásár nagydíjasaként a nagyközönség körében is hatalmas sikert aratott.Kattints rá, olvasd el,
 és töltsd le!2018. március 19., hétfő

Virágvasárnap közeleg...


Jókai Anna

Ima – virágvasárnap alkonyán


Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után –
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.
Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
Vacsorál.
A Tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A „feszítsd meg” élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illúzióját
engedd elfelednem.

Kattints rá, olvasd el!( Pilinszky János írása )

2018. március 17., szombat

" Álljon meg a menet".... c. dokumentum filmEzt a migrációs dokumentum filmet ma láttam. Érdemes időt szánni rá és végignézni!
Tanulságos film!Azt hiszem már lassan el is feledkeztünk bizonyos eseményekről...


Álljon meg a menet c. díjnyertes  dokumentum film. 

( A film 2017-ben, a IV. Savaria Filmszemlén

 140 pályamű közül dokumentumfilm kategóriában 1. helyezést ért el.)
Kattints rá! Nézd meg!

https://youtu.be/

Beszélgetés-gondolatok
https://youtu.be/

https://youtu.be/aewtybmQPIE

Kattints rá!
Olvasd el!


https://dokumentumfilmek.hu/migrans_valsag_bevandorlok/
2018. március 14., szerda

Így emlékezem március 15-re.....
Babits Mihály


Áldás a magyarra


Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

Erős igazsággal az erőszak ellen:
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

( 1938. nov. 2-6.)


A jólét nem attól függ, mennyi pénzt és mennyi terméket halmozunk fel. A gazdaságot kizárólag a megfelelő hozzáállással érhetjük el. Ehhez a hozzáálláshoz tartozik az a képesség is, hogy le tudjunk mondani valamiről, ami mindenki másnak megvan; a függetlenség, hogy ne mások életstílusát tegyük saját életünk mércéjévé.

Alexander von Schönburg

Sok emberből (...) egyszerűen hiányzik a függetlenség, a szabad vélemény, az önálló állásfoglalás utáni vágy - röviden szólva, az ilyen embernek nincs egyénisége. Akinek van, az vagy össze tudja egyeztetni a társadalom összegyéniségével, vagy nem. Ha igen, akkor önként alkalmazkodik, tehát lehet szabad. Ha nem, akkor kényszerűen alkalmazkodik, vagy fellázad.

( Benedek István )


Nemzetünk jövőjét a természettudományos műveltségre, és az annak belső logikájából fakadó értékrendre kell alapozni, de nem kevésbé fontosak a szellemtudományok, a művészetek, amelyek megtanítanak egymás tiszteletére, együtt élni a természettel, és a tudomány eredményeinek ember- és környezetbarát felhasználásával. A jövőnek a humánumra, egymás tiszteletére, szeretetére kell épülnie, hogy csöppnyi földi létünk szépséggel, boldogsággal és szeretettel legyen teli.

( Vizi Elek Szilveszter )


Az ország határait nem lehet bővíteni politikailag anélkül, hogy az ember másokat el ne tiporna vagy meg ne bántana. A szellemi életben mindenki olyan nagy lehet, olyan nagyra fejlődhet, amennyit az esze elbír. Én ebben az értelemben kívánom, hogy Magyarország tartozzék a legnagyobb országok közé.

( Szent-Györgyi Albert )


Csak boldog családok alkothatnak erős nemzetet. S egy nemzet csak addig erős és szabad, míg a családi élet gyökerein a romlás férge nem mutatkozik.


( Kővári László )NAPLÓK, VERSEK, LEVELEK
a szabadságharc  korából!

Kattints rá!