2014. március 24., hétfő

Színházi Világnap - március 28.

1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése által elfogadott határozat alapján e napon van a SZÍNHÁZI VILÁGNAP. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék e napot. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet – és tágabb értelemben a kultúra – fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. 
Ezen a napon köszöntik a színészeket.


"Rengeteg filozófia, művészeti forma és színházi megközelítés létezik a színdarabok előállítása tekintetében. Némelyikük politikai vagy szellemi irányzathoz kötődik, mások egyszerűen „művészi” alapokon állnak. Egyesek a történetre fókuszálnak, mások a színpadi eseményre, megint mások a színházra, mint társadalmi változások színterére. Arisztotelész szerint hat elem szükséges a színházhoz: cselekmény, szereplő, ötlet, nyelv, dal és látvány. A 17. századi spanyol szerző Lope de Vega szerint a színházhoz nem kell más, mint "három deszka, két színész és egy közös szenvedély". A színházi filozófia alakulásához az évszázadok során olyan nevezetességek adták szellemi hozzájárulásukat, mint Sztaniszlavszkij, Antonin Artaud, Bertolt Brecht, Orson Welles, Peter Brook, Jerzy Grotowski." ( Wikipédia )"Az első színtársulat 1790-ben Budán alakult meg Kelemen László vezetésével. Főleg Pesten lakó diákok látogatták a színházat, de a Martinovics-féle mozgalom leleplezése után a társulat 1796-ban feloszlott. A második magyar színésztársaság, neves színészekkel, 1807-15-ig játszott a fővárosban. Hetenként kétszer játszottak kevés számú közönségnek, de minden alkalommal új darabot kellett előadniuk. A bemutatott darabot részben német színházaktól kölcsönözték. A műveket a színészek, a pesti egyetemi ifjúság (jogászhallgatók) maguk fordították át.
1815-től a magyar színészetnek vidéki városok (Kassa, Miskolc, Kolozsvár, Székesfehérvár) adtak otthont. 1837-ben megnyílt - előbb Pesti Magyar Színház néven, ami 1840-től - a Nemzeti Színház Budapesten, így a magyar színészet a fővárosban végleges otthonra talált." ( Wikipédia )

Gondolatok a színházról

/részletek/

            A gesztusoknak és a formáknak önálló értelmük van, ahol az élet felülemelkedik a naturalista esetlegességen és dadogáson.
            A mi belső alteregónk éli a maga életét. Elsősorban ő az, aki éjszakai álmainkat álmodja. A színjáték az ébrenlét állapotában álmodott élet.
            A színház annyi idős, mint maga az ember. Úgy tartozik hozzá, mint alteregója. Elválaszthatatlanok egymástól. Ha a  „szöveges” színház szempontjából vizsgáljuk a színjátszást, akkor az nem egyidős az emberrel. Az önkívületi állapotból, megszállottságból összetett emberi magatartásnak semmi köze nem volt az irodalomhoz. Csak az emberhez volt köze.
A színjátszás egy bizonyos csendből támad. A folyton tovaáradó jelen rezegteti a csendet. A jelen halad, az élet múlik, a csend rezeg. A csend, és ez a jelen nem más, mint az észleléseknek a végtelensége. Tudatára ébredni a jelennek annyi, mint tudatára ébredni az elmúlásnak. Az életben csak a jelen a létező, és épp a jelen az, ami megfoghatatlan.
A színház tehát kezdettől fogva az egyidejűség művészete. Ugyanabban a pillanatban, a jelenben hat, valamennyi érzékünkre. Az érzékelés művészete ez. A jelen művészete, tehát a valóságé, de egyben a valóság valamennyi rétegéé is, a pokoltól egészen a mennyekig. A színház tehát a valóság, a mulandóság művészete.
A színház lényegében a belső világ és a külvilág, az egyén és a közösség összecsapása.
Amikor a „vallásos” szellem kimerül, megjelenik és virágzik az önmagáért való művészet. A lélektani, családi drámákba sáncolja el magát a színház, de nincs szó bennük többről, mint házi ügyekről. A vallás már nem alkotórésze többé az életnek. A profán elem kiharcolta függetlenségét és a megszentelt dolgok elvont csökevénnyé válnak.
A színpadi játéknak, akár a zenének, az a létcélja, hogy megrezegtesse a Csend húrjait.
A taps az a szer, amellyel a közönség a túl erős érzelem ellen védekezik. A taps a védekezés reflexe. (1. Mintegy varázsütésre eltünteti azt az erőt, amely ellen küzd/ 2. Mesterségesen átalakítja azt az erőt, tetszés szerint csökkentve hatalmát).
A japán színészek szerint, létezik a színésznek egy valamiféle harmadik szeme, amellyel mindenképp figyelnünk kell a nézőteret. A nézőtér pulzusát már a függöny felmentének pillanatától kitapogatjuk.

                                                                 JEAN- LOUIS BARRAULT
Kattints rá !         

Jean-Louis Barrault


John Malkovich( amerikai színész )így vallott a színházról:


"A színház szemlélődővé tesz és elgondolkoztat arról, hogy egy helyzet miként tükröződik az ember saját életében."

"Ha színész vagy rendező vagy, kiúszol a kis szörfdeszkáddal a lemenő vagy épp a felkelő Nap felé, hátat fordítasz, és várod a hullámot. A hullám pedig a mű és a közönség ütközése. Ez kelti a hullámot. Mi pedig csak meglovagoljuk azt, nem teremtjük. Készen kell állnunk, hogy elkapjuk, bárhová is vigyen. Ha jó a mű, lesz hullám, de nem mindig"


Kattints rá!

Emlékezés Tolnay Klárira
Kattints rá!

Emlékezés Dajka Margitra


Kattints rá és keress egy kedvedre való előadást!
 Pl.:

a Katona József Színházban
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése