2017. szeptember 19., kedd

" Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent...."Radnóti Miklós

 Nem tudhatom…


Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is,  virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
Már nem tudom, hogy akartam befejezni a mondatot. Csak azt tudom, meg akartam magyarázni, hogy az "itthon" számomra mennyire fontos, akkor is, ha dúl a bunkóság, ha rettegni kell a szomszédoktól, ha minduntalan becsapnak, ha szeméthegyek között kell az erdőn sétálni, kutyaszarokat kerülgetni az utcán, akkor is idetartozom, itt tudok csak élni, megengedem: azért, mert máshol sokkal rosszabb lenne számomra, akkor is, ha látszólag "jobb" lenne. Ezért aztán a hazaszeretet önzés, önvédelem.

Lázár Ervin


Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire gondoltam.

Karinthy Frigyes


Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj a gyökérre.
Amikor kimondom ezt a szót, hogy "Erdély", ebben benne van minden: a szívem, a lelkem, az agysejtjeim molekulái, mindaz, ami voltam, vagyok és leszek, tulipános bölcsőmtől a kopjafáig. Véremben van. Minden írásommal, minden beszédemmel, mindig és mindenütt Erdélyért harcoltam. Azért az Erdélyért, melyről tudom, hogy már nem lehet az enyém soha, de még lehet azoké, akik ott maradtak, szenvedtek és hűséggel kitartottak minden gyötrés, megpróbáltatás ellenére is. Minden maradék erőmmel, igyekezetemmel azért küzdök még ma is, hogy Erdély újra az legyen, ami volt: három szabad nép hazája, az Isten és ember előtti egyenlőség, a tisztesség és az emberszeretet földje.


2017. szeptember 12., kedd

Elgondolkodtató ...

Talán így kellene lenni!Vörös föld

 ( Kahlil Gibran -
Lázadó lelkek c. könyvéből )


Így szólt egy fa az emberhez.

- A gyökerem mélyen van a vörös földben és neked fogom adni a
gyümölcsömet. 
  
Így válaszolt az ember:


- Milyen egyformák vagyunk. Az én gyökereim is mélyen vannak a vörös földben.A vörös föld erőt ad neked, hogy gyümölcsöt ajándékozhass nekem, engem pedig megtanít arra, hogy hálával elfogadjam, amit adsz.


A próféta

(részlet)

"És egy ifjú ezt mondta: Beszélj nekünk
a Barátságról.
És ő válaszolt, és ezt mondta:
A te barátod a válasz a szükségedre.
Ő a te földed, melyen szeretetet vetsz,
és háládatosságot aratsz.
És ő a te asztalod és a te tűzhelyed.
Mert éhesen mégy hozzá, és békéért
keresed fel őt.

Amikor barátod szól hozzád, saját
elmédben nem félsz az "igen"-től, s nem
fojtod vissza a "nem"-et.
És amikor barátod hallgat, szíved akkor
sem szűnik meg figyelni rá.
Mert a barátságban minden gondolat,
minden vágy, minden remény szavak
nélkül születik, közös és kimondhatatlan
örömmel.

Mikor barátodtól elválsz, nem bánkódol.
Mert amit benne legjobban szeretsz, a
távollétében világosabbá válhat, miként
a hegymászó is jobban látja a hegyet
a síkságról.

És ne légyen a barátságnak célja más,
mint a lélek elmélyülése.
Mert a szeretet, ha egyébre is törekszik,
mint önnön rejtelmének
felfedésére, nem szeretet immár, hanem
kivetett háló, mejben csak a silány
akad fenn.

És ami benned a legjobb, légyen az a te
barátodé.
Ha ismeri tengered apályait, hadd
ismerje meg a dagályt is.
Mert mi a te barátod, ha csupán az
unalom óráján keresed fel őt?
Keresd fel őt az élet óráján is.
Mert segíthet ő a szükségben, de
ürességedet ki nem töltheti.
és a barátság édességében légyen
nevetés és az örömök megosztása.
Mert az apró örömök harmatában a szív
megtalálja hajnalát, és felfrissül."( Halíl Dzsibrán libanoni származású amerikai maronita keresztény költő, filozófus, képzőművész.
Születési dátum: 1883. január 6., Bsharri, Libanon
Meghalt: 1931. április 10.,  New York, Egyesült Államok

Filmek: The Prophet, The Three Ants
Szülők: Kamila Gibran, Khalil Gibran

Színdarabok: Lazarus and His Beloved, The Blind )

Könyvei:
Akit pedig érdekel , sok  videó megnézhető az invázióval, ( bevándorlással ) kapcsolatban itt:

https://www.youtube.com/user/dzsihadfigyelo/videos


Ez a videó ( Miért hódol be Európa önként az iszlámnak ? - itt található: Az előadóról itt lehet olvasni.

A fordítóra kell kattintani, mert eredetileg nem magyar nyelvű!


Szerintem fontos meghallgatni!