2019. január 28., hétfő

A négy sarkalatos erény...

Néha nem árt megpihenni, elgondolkodni, elcsendesedni. 
Tegyünk most mi is így!" Az erények azonosítása Platón nevéhez fűződik, aki az Állam című és további műveiben a jó és rossz ideája közötti különbségeket az emberi választható magatartások közötti különbségek szintjére vetítette le. Platón szerint az erények azáltal fejlődnek ki, hogy az embernek megszokásává válik a jó cselekedet. Szerinte nem azért cselekszik valaki egy adott helyzetben jót, mert erényes, hanem azért erényes valaki, mert folyamatosan, megszokásként jót cselekszik minden helyzetben. Ez Platón szerint a léleknek a legfőbb jó, és meglátása szerint nem is lehet valaki igazán boldog, és egészséges lelkületű, ha nem az erényeket táplálja élete során."  ( Wikipédia)


Platón négy sarkalatos erényt definiált, ezek az erkölcsi erények:

Igazságosság;
Mértékletesség;
Bátorság;
Bölcsesség.
Egy könyv a témában:

Josep Pieper

A négy sarkalatos erény


„Az erény olyan magatartásban mutatkozik meg, amikor az embernek módja és hajlama van a bűnre, de mégsem vétkezik. Az erényes ember az extremitások között általában az arany középutat választja (pl. nem igénytelen és nem akar dúsgazdaggá válni).

Josef ​Pieper 1904-ben született.
 Berlinben és Münsterben tanult filozófiát, jogot és szociológiát. Évtizedeken át a filozófiai antropológia tanszékvezető professzora volt a münsteri egyetemen. Több amerikai egyetemen is tanított vendégprofesszorként, előadókörútjain  Amerikán kívül eljutott a többi kontinensre is. Tanulmányai, könyvei megszakítatlan sorban jelentek meg több mint fél évszázadon át, s tették világszerte ismertté nevét.
Érdeklődésének középpontjában az antik és a középkori filozófia, elsősorban Aquinói Szent Tamás áll. Kristálytiszta logikájú gondolatmenetekben ismerteti gondolatvilágukat. Évezredes bölcsesség kel életre műveiben: megelevenedik a történelem, s felfénylik az ember értékvilágának csillagrendszere. A hit, a remény és a szeretet, az emberi, sarkalatos erények, a kontempláció, az ünnep, a történelem titkai: az ember élete elsorvad, ha nem táplálkozik ezekből az értékekből, a kultúra elapad, ha nem műveli őket. Felgyorsult ritmusú, az erkölcsi-emberi szétesés veszélyével fenyegető korunkban életet, embert és kultúrát menthet, ha figyelni tudunk az ilyen világos és határozott iránymutatásra, bölcs és higgadt megfontolásra.” ( Moly.hu )

2019. január 27., vasárnap

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe...


Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.Kattints rá!

2019. január 22., kedd

Kultúra Napja 2016.január 22.- Hoztam valamit a hegyekből - Mezei Mária...Még 2016-ban láttam a Nemzeti Színház Bajor Gizi szalonban Tóth Auguszta önálló estjét.  Mezey Mária életéből sok szép és hiteles pillanatot játszott el.  Remek színészi azonosulás!  Emlékezetes este volt.„…Nekem azzá kellett válnom, szó szerint és valóságosan. A legvacakabb szerepért összezsugorodni, vagy megnőni saját határaimon túlra. Iszonyú szép és félelmetes volt… A nevemet i-vel írom, az y-t színigazgatók és újságírók ajándékozták a múltban. Megszoktam, mint a vörös hajam. Ma, mint minden hazugság, zavar. ’945 után én már nem csak színt akartam játszani - közölni akartam valamit. Hoztam valamit a hegyekből!  Igen, Istennel a hátamon, sokszor keresztbe feküdtem karrierem útján. Igen, önsors rontó is voltam. Nem maradt utánam semmi, amit szívből vállalok, csak három magnótekercs: az 1959-es Bartók termi estém, a „ Pacsirta,” és a „Bujdosó lány.” …
                  
(Mezei Mária)


Kattints !

(  Több oldalról is megismerheted Mezey Máriát, a csodálatos színésznőt és embert!)

https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/hoztam-valamit-a-hegyekbol-mezei-maria/kapcsolodo-tartalmak

http://mandarchiv.hu/cikk/1724/Ozszempillaju_torekeny_vegzet_asszonya_Mezei_Maria

http://mno.hu/halalostavasz/a-bujdoso-lany-mezey-maria-tortenete-1339776

https://olvassbele.com/2011/11/07/szigethy-gabor-mezei-marai-szerelem-reszlet/


2019. január 4., péntek

JANUÁR - gondolatok, vers...Hasznos szellemi gyakorlat lehet, ha elképzeljük magunkat halálos ágyunkon. Mit kívánnánk, mivel töltöttünk volna több, és mivel kevesebb időt? Azt nem fogjuk megbánni, hogy megnéztük társunkkal a naplementét, és a kezeink egymásba kulcsolódtak, miközben meleg fényű izzás ereszkedett le a horizontra. A kisgyerekeinkkel tett vasárnapi sétákat sem fogjuk sajnálni, amikor még elvarázsolta őket a lassan feltáruló világ. Azokat a kissé vadul sikerült, tengerparti nyaralásokat sem fogjuk bánni, amelyeket kamaszként töltöttünk el barátainkkal. Az után fogunk áhítozni, hogy bárcsak visszatérhetnénk azokba az időkbe - ha csak egy pillanatra is -, és újra átélhetnénk, amit akkor éreztünk. Az egyik szemünk nevet, amiért akkora örömöt éltünk át, a másik sír, amiért nem ismételhetjük meg. Azt sem fogjuk bánni halálos ágyunkon, hogy törődtünk egészségünkkel, azt viszont igen, hogy túl sokat lógtunk a telefonunkon, és túl sokat maradtunk bent túlórázni. Bánni fogjuk, hogy nem mondtuk el szeretteinknek, mennyit jelentettek nekünk. Bánni fogjuk, hogy olyasmi miatt idegeskedtünk, amin nem változtathattunk. Bánni fogjuk, hogy nem nyitottuk meg szívünket a világ előtt. Ne várjunk, míg túl késő lesz! Kezdjük el még ma azt az életet élni, amelyet megérdemlünk!

(Sarah Ivens)
Olyan sok van, amit tudni akarok; olvasni akarok és tanulni akarok. Magam előtt látom a világ isteni színjátékát, az embereket és táncukat, és látom szépségét, a tengert és a pálmafákat, a napfelkeltét és a napnyugtát és a csillagos éjszakát. Minden összefolyik előttem, de sejtem már homályosan az összefüggést, és kimeríthetetlen gazdagságot látok magam előtt, látom mindennek titokzatosságát és különösségét, a részvétet és szeretetet, az Utat és az Utast, és végül talán - Istent.

( William Somerset Maugham )

Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint ahogy a bimbó szereti a megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne.

( Böjte Csaba )
Zelk Zoltán

Csak téged


Úgy mondom néked, mint egy leckét,
mert szeretném, hogy megtanuljad,
ha felelnem kell egyszer érted,
akkor te is, már vélem tudjad,
hogy én csak tégedet szeretlek :
meglestem a szomorúságot,
nem magamért, de temiattad
szövi-fonja körém e hálót.

És szívemet is rajtakaptam,
engem elárult, a te lépted
után fülel a jövendőben,
miattad virraszt. Mondd, megérted ?
Figyelj ide hát, példát mondok:
ha fekszem álmatlan s képzelgek,
félek valami szörnyű kórtól,
nem magamat, téged képzellek . . .

A te tested retteg testemben,
a te jövőd az én jövőmben,
így élek én magam veszítve
s téged kettőzve az időben.
Az időben, az elfogyóban,
mely nem örök, csak az istennek –
tanuld meg hát, hogy tudjad vélem :
én már csak tégedet szeretlek.