2013. április 8., hétfő

Hazakísérlek...
Berecz András könyve, a Hazakísérlek, csak most került a kezembe.  Gyergyó régi székely népzenéjét tartalmazza ( nagyon szép kiadás, jól szerkesztett könyv,  szép képekkel, a dalok szövegével, lemezzel ). Ajánlom annak, aki szeretne elmélyülni a gyergyói, székely dalokban, zenében. Szeretne kicsit visszatérni a gyökerekhez.Fontos, hogy őrizzük néphagyományainkat, mégpedig ilyen míves módon.

De álljon itt magának a könyv szerkesztőjének, hangszerelőjének, előadójának ajánló szövege:


" A kiadvány hangzóanyaga Bartók Béla, Kodály Zoltán és Molnár Antal 1907 és 1911 között gyergyói népzenegyűjtése alapján készült. Az itt élő székelység ötfokú dalainak felfedezése fordulópont a magyar zenetörténetben. E székely népdalok új utat, új hazát mutattak az erős idegen hatás alatt lévő művészi zenénknek. Új és egyéni hangot, a sajátját találta meg benne. Ezért nevezi Kodály ezt az egyébként igen régies „új hang”-ot a „magyarság el nem vitatható csodaszarvasá”-nak, a „magyarság eredetével összefüggő zenecsírá”-nak. Létezésében létünket is ünnepli: e „zenecsíra” „minden vérképletnél ékesebb bizonyság, a magyarság még megvan”. A CD-n egy furulya darabot, a „Gál Ferié”t Dsupin Pál gyűjtötte Gyergyóalfaluban, 1998-ban.

Szeretettel ajánlom az itt hallható énekes és hangszeres dallamokat azok figyelmébe, akiket világhírű magyar zeneművek forrása, Gyergyó – mára csak nyomaiban megmaradt – régi székely népzenéje érdekel.

A „Hazakísérlek” a régi Gyergyó fényképalbuma is egyben, képeit a Magyar Néprajzi Múzeum Fotóarchívumából és a gyergyóremetei Nagy József gyűjtéséből válogattam, Keresztes László fényképeivel kiegészítettem. Lapozza örömmel, aki gyergyó régi életére, viseletére kíváncsi! A fényképeket Csáki István csíkszeredai grafikusművész rajzai egészítik ki, melyek a gyergyói székely „fúró-faragó furfang vidám remeklései”-t és a gyergyói Tászok tető kővéseteit mutatják meg szép, tiszta egyszerűséggel.” – Berecz AndrásEgy nóta szövege a sok közül, és a kép mellette:

Nemzeti szín rózsa

Igyál, igyál, adj nekem es,
Szonnyan ne haljak meg én es!
Szerusz, szerusz, te jó barát,
Ki-ki tudja maga baját, csuhajja!

Én es tudom a magamét,
Más es tudja a magáét.
Én es tudom az enyimet,
El es igazgatom őket, csuhajja!

Haja, haja, meg ne hallja:


Szeretőmnek kondor haja.
Bár olyan kondor ne vóna,
Hogy a szem ne fogna rajta!
Bár olyan kondor ne vóna,
Hogy a szem ne fogna rajta, csuhajja!

Ne búsuljon, komámasszon,
Csak az Isten rozsot adjon!
Csak az Isten rozsot adjon!
Annak egy csepp levet adjon!
Megigyuk a rozsnak levit,
Dicsérjük a Jézus nevit, csuhajja!

* * *

Fakó lovam térdig áll a sárba,
A gazdája mulat a csárdába.
Mulass, gazdám, mulass utoljára,
Holnap visznek idegen országba!

Búja lehet annak a kis madárnak,
Akit ősszel kalickába zárnak,
Há annak a gyergyai legénnek,
Akit ősszel katonának visznek!

* * *

A diófa vereset virágzik,
Édes rózsám ölembe jácódik.
Jácódj, babám, úgyse jáccol sokáig,
Októbernek legelső napjáig!

Kalapomba nemzeti szín rózsa,
Hazajövök nyóc esztendő múlva,
Hazajövök, legénnek maradok,
Azt veszek el, akit én akarok.

Gyerünk, pajtás, vígan hazafelé,
A váradi nagy kaszárnya felé!
1890-esek ágya,
Üresen marad az nemsokára!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése