2011. március 4., péntek

Sánta Ferenc könyve...Sánta Ferenc regényeit, novelláskötetét már olvastam. Mindig is szerettem az írásait. Most véletlenül került a kezembe   A szabadság küszöbén „  c. könyve, ami Sánta esszéiből, vele készített riportokból, felszólalásaiból  íródott. 1993 -ban adták ki.

Élmény volt nyomon követni tiszta, erkölcsös eszméit, gondolatait.  Tárgyilagosan beszél írói pályájának gondjairól, mesterségének alakulásáról, az őt felnevelő környezetéről. Az igazság és az igazságosság védelmében szólal meg. Nyomon követhetjük megszívlelendő gondolatait egészen 1956. szeptemberétől a 90-es évek elejéig.  Érdemes elolvasni.

( Sánta Ferenc 1927. szeptember 4-én született Brassóban. 2008.június 6-án halt meg.

A II. világháború Debrecenbe sodorta, ahol a református kollégium hallgatója lett, de kicsapását megelőzve önként távozott. Alig húszévesen megnősült, négy fia született. A család fenntartása érdekében előbb bányászként, majd a kispesti traktorgyár, később a Ganz Daru- és Hajógyár betanított munkásaként dolgozott. 1958-tól az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa volt, 1968-tól írói munkásságából élt.

1954-ben egy irodalmi esten Szabó Pál figyelt fel a magyar falu gondjáról-bajáról beszámoló fiatalemberre, s írást kért tőle. Sánta először húzódozott, aztán elküldte még 1952-ben írott, Sokan voltunk című novelláját, amely 1954 márciusában az Irodalmi Újság hasábjain megjelent. A pályakezdő fiatal írók munkáiból 1955-ben megjelent Emberavatás című antológia Sánta egyik novellájának címét viselte, első novelláskötete 1956-ban Téli virágzás címmel jelent meg. 1956-ban a Petőfi Kör alapító vezetőségi tagja volt.

Az 1956-ot követő időszak írói és világnézeti válságának időszaka volt. Az egyén és a hatalom viszonya, az egyén erkölcsi felelősségvállalásának mértéke és módja foglalkoztatta az 1963-ban megjelent Az ötödik pecsét című regényében is. A nyilasterror idején játszódó parabolisztikus történetből 1976-ban Fábri Zoltán filmet készített. Ugyancsak Fábri vitte filmvászonra a társadalomfilozófiai kérdéseket boncolgató 1964-es, Húsz óra című regényt, amelynek lapjain egy riport hátterében négy, egymással összefonódó paraszti sors bontakozik ki.

Sánta 1966-ban ismét regénnyel jelentkezett, Az áruló témája a történelmet alakítók és elviselők konfliktusa. A mű drámaváltozatát Éjszaka címen először a Katona József Színház tűzte műsorára 1968-ban, majd később tévéfilm is készült belőle. Újabb regényt már nem publikált, 1970-ben Isten a szekéren címmel jelent meg novelláskötete, ezt követte a Kicsik és nagyok című válogatás. 1994-ben A szabadság küszöbén címmel adta ki esszéiből, cikkeiből összeállított kötetét.

Sánta Ferenc 1956-ban és 1964-ben megkapta a József Attila-díjat, 1970-ben Monte Carlóban az Arany Nimfa Díjat. 1973-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 1993-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2007-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét.
                                  ( MTI )


Rövid részlet a kötetből, amikor a szabadság fogalmáról beszél.

„ Felszólalás az Írószövetség közgyűlésén

      1989.


....A szabadság felé indultunk el. Afelé, amely olyan kategória, mely fölött megannyi elme gondolkodott és gondolkodik. Mi a tartalma, hol kezdődik és hol végződik?

Mondják – és magam is úgy vélem –, ott végződik, ahol a másik emberé kezdődik, tisztességben élőre gondolván. De egy dolog felől talán nem kell meditálnunk: a szabadság olyan dolog, mely az erkölcsből állít korlátot önmaga számára. 

Ha meggondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a szabad ember tulajdonképpen a legmegkötöttebb ember, mert nem tehet oly dolgot, mely áthágja az erkölcsi elv megannyi gátját. Nem tehet olyat, ami más ember méltóságát, más ember gondolkodását sérti, nem tehet más kárára s más jogos érdeke ellen. Számtalan ez a megkötöttség. Ha szabad így szólnom: olyanfajta dolog, mint a szerelem rabsága, mely boldoggá és kötötté egyformán tesz. Végső soron tehát azt jelenti, hogy a szabadság a szabad embert szolgáló emberré teszi! Egyenlő tehát a másért való szolgálattal. Ily módon kell mindannyiunknak felkészülni az időre, amely ránkköszönt.... "Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése