2013. március 14., csütörtök

Erkölcs,hit...
Napjainkban nagy gond van az erkölccsel, a hittel...

Csak utazni kell a BKV villamosain, autóbuszain és hallgatni kell az embereket... Nézni kell a viselkedésüket...

A következő tanévtől bevezetik az iskolákban a hittant vagy erkölcstant. Lehet majd választani. 

Azt gondolom, talán nem lesz eredménytelen. 


Mindjárt itt van két könyv a gyermekeknek. Néhány bölcs gondolat


" Ami könnyen elérhető, az a felszínen csillog. Ami érték, olykor fénytelen, és a mélyre kell ásni érte! Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én beszélek, az a felszínről nem látható, és bensődben derül.Nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez özönlik a pénz; hanem az, aki minden javát a lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem cserélne sorsot, embernek egyedül emberi oldalát értékeli.


Állhatunk a Föld bármely pontján, ugyanaz a csillagos égbolt tekint le ránk, és visszanézve : A menny egyforma távolságra van mindenkinek. Amíg szemem élvezheti e páratlan látványt, amellyel betelni nem bír soha, amíg a Napban, a Holdban és a csillagokban gyönyörködhetek, látva ébredésüket, kémlelve lenyugvásukat. Egy vagyok velük, és egy vagyok azokkal, akik ugyanúgy részesei e nem mindennapi igézetnek. A Természet, a Világ, az Élet, a Lélek folytonosságának !"
  
( Seneca )

" A sérült gyöngyszemet ki lehet csiszolni és visszanyerheti eredeti fényét, de a könnyelműen kiejtett szónak nincsen orvossága.


Minél több a rendelet, annál nagyobb a rendetlenség.


A szép mindenütt jelen van, csak kevesen veszik észre.Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején.Vedd számításba, hogy a nagy szerelem és a nagy siker nagy kockázattal jár."

( Konfuciusz ) "Mindaddig nem lesz vége az állam, és vele együtt az állampolgárok nyomorúságának, míg a filozófusok királyok nem lesznek az országban -, vagy pedig a mai, úgynevezett királyok, a hatalom urai igazán és mélységesen filozofálni nem fognak, vagyis amíg egymásra nem talál ez a kettő: az államhatalom és a filozófia.


 

A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az élménynek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, derűt és életet mindennek. Lényege a rendnek, és útja minden jóhoz, igazságoshoz és széphez vezet, amelynek csak láthatatlan, de kápráztató, szenvedélyes és örökkévaló alakja."
( Platón )
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése