2011. február 6., vasárnap

Balázs - áldás


Balázs áldás  A római katolikus vallásban február 3-a a kultuszban és néphagyományokban gazdag Balázs-áldás napja. Az egyház e jeles ünnepén a hívek olyan áldásban részesülnek a szentmiséken, amely megvédi őket a torokbetegségektől.

Szent Balázs püspök segítségül hívása -betegségek esetén- régi időkre nyúlik vissza. A vértanút keresztény hite miatt üldözték, végül elfogták, ám hite megtagadására nem tudták kényszeríteni. Rabságában is számos csodát tett, köztük egyik legjelentősebb az, amikor segített egy szenvedő kisgyereken. A kisgyerek édesanyja hálából gyertyát és ételt adott a püspöknek-innen ered a balázsolás, Balázs-áldás hagyománya. Ez a liturgikus szokás a 16. század körül keletkezett és a mai napig él.


      Balázs-áldás: a gyertya megáldás és a "torok-áldás" szövege

      a) A GYERTYA MEGÁLDÁSA

Könyörögjünk. - Mindenható, jóságos Istenünk! Te puszta szavaddal, isteni igéddel teremtetted a világmindenséget. Azt akartad, hogy Igéd, aki által mindent megalkottál, testet öltsön. Te, a fölséges és mérhetetlen, félelmetesen dicsőséges és csodatevő Isten rendelted így. A tebeléd vetett hitének megvallásával szent Balázs püspök és vértanú minden kínzóeszközzel bátran szembenézve elnyerte a vértanúság győzelmi koszorúját. Egyéb kegyelmi ajándékaid mellett azzal is kitüntetted őt, hogy a torokbajban szenvedőket meggyógyítsa. Kérve kérünk, ne tekints bűneinkre, hanem az ő érdemeiért és könyörgésére áldd meg és szenteld meg ezt a gyertyát. Áraszd rá kegyelmedet, hogy mindazok, akiknek a torkát ez gyertya érinti, és benned hisznek, mentek maradjanak a torokbajtól és minden más bajtól. És szent Egyházadban neked hálát adva boldogan magasztalják dicsőségedet és mindörökké áldott szent nevedet. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

      b) A "TOROK-ÁLDÁS" SZÖVEGE

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.Emlékezzünk Szent Balázsról

 magyar népdal
Emlékezzünk Szent Balázsról,

Hogy ma vagyon napja!

Többször is, hogy megérhessük,

A Jóisten adja!

Adja szent áldását,

Nyújtsa áldomását:

Gyermekektől távoztassa

Torkuknak fájását!

Szent Balázsnak napjára

Mi éneket mondjunk!

Gazdasszony ajándékból

Virágozik nyársunk.

Azért hoppot mondunk

És egyet fordulunk.

Gazdaasszony kedve ellen,

Tudom, hogy nem esik,

Hogyha esik.

Vannak, akik seregünket

Ott kinn lesik.

Seregestől mi azért a

Szomszédba ballagunk.


Rád (Baranya)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése